Kreative Trøndelag
Melhus VGS > Fagtilbud > Tilrettelagt opplæring - TO > Tilrettelagt Opplæring - TO

Tilrettelagt Opplæring - TO

Melhus videregående skole har gjennom flere år gitt tilbud til elever med sammensatte lærevansker. Elever som ikke har utbytte av det ordinære opplæringstilbudet, får tilbud i egne klasser som vi her kaller tilrettelagt opplæring.

Vi tilrettelegger undervisningen ut i fra den enkeltes evner og forutsetninger, og gjennom individuelle planer forsøker vi å gi elevene best mulig trening for et selvstendig liv og arbeid/sysselsetting etter avsluttet videregående skole.

  


Utskriftsvennlig versjon