Kreative Trøndelag
Melhus VGS > Fagtilbud > Tilrettelagt opplæring - TO > Yrkesfaglig fordypning (YFF)

Yrkesfaglig fordypning (YFF)

Ved Melhus Videregående Skole er det viktig at elevene i TO har en jobb eller et dagtilbud å gå til etter at de har fullført videregående opplæring. Yrkesfaglig fordypning er derfor et viktig fag i denne forberedelsen.

I YFF får elevene lære om det å være i arbeid og det å være arbeidstaker. Eksempler på aktuelle tema i denne sammenhengen, er rettigheter og plikter for en arbeidstaker, jobbsøking, ergonomi, etikk, HMS og hygiene på arbeidsplassen. Utplassering er sentralt i YFF, og elevene får også lære mer om arbeidsplassen de er utplassert i. Vi drar på besøk til flere ulike arbeidsplasser, og i samband med disse bedriftsbesøkene får elevene lære om ulike yrker.

Som en del av dette faget kan TO ha egen elevbedrift. Produktene kan variere fra år til år, avhengig av hva elevene ønsker. Det kan være lysestøping, toving, såpe, eller bakverk av forskjellig slag. Elevene deltar i planlegging, produksjon og salg.

      

 

Trivsel er viktig for all læring, og et av skolens verdiord. På TO har vi stort fokus på nettopp dette med trivsel og klassemiljø på alle læringsarenaer. 

Kroppsøvingstimene flyttes av og til til andre arenaer, og elevene får lære om ulike måter å bruke kroppen på. Klatrehallen har vært brukt, og TO benytter seg ofte av Bymarka og skolens nærområder:

    

 

Dessuten brukes bassenget på Buen til vannaktiviteter:

 


Utskriftsvennlig versjon