Kreative Trøndelag
Melhus VGS > Fagtilbud > Tilrettelagt opplæring

Tilrettelagt opplæring

Melhus videregående skole har gjennom flere år gitt tilbud til elever med sammensatte lærevansker. Elever som ikke har utbytte av det ordinære opplæringstilbudet, får tilbud i egne klasser som vi her kaller Tilrettelagt opplæring Gjennom en tilpasset opplæringsplan forsøker vi å gi elevene best mulig trening for et selvstendig liv og arbeid/sysselsetting etter avsluttet videregående skole.

Momenter vektlagt i undervisningen:
* Selvstendighet
* Arbeidstrening
* Ferdighetsutvikling
* Sosial kompetanse/kommunikasjon
* Kreativitet
* Fysisk aktivitet
* Allmenne fag

Det legges opp til et helhetlig tilbud over 3 år.

Fra skole til arbeid.
Skolen samarbeider med bedrifter/dagtilbud i elevenes hjemkommune.

Et opplæringsløp kan inneholde:
* En individuell opplæringsplan
* Deling mellom arbeidspraksis og skole
Eksempel på arbeidspraksis er skolens kantine, Melhus arbeidssenter, kantinedrift ved Kroa eldresenter.

Eksempler på arbeidsmåter
* Temaarbeid
* Elevbedrift
* Arbeidstrening
* Prosjekt
* Ekskursjoner

Opplæringa foregår både på skolen og andre arenaer.

Fagtilbud
Norsk, matematikk, samfunnsfag, engelsk, kroppsøving, naturfag, forming, kost/helse, heimkunnskap, musikk/drama, friluftsliv.

Elevenes opplæringsplaner kan være knyttet opp mot andre studieretninger alt etter ferdigheter og interesser.

I samarbeid med Melhus kommune gir vi tilbud om svømming, bibliotek, fysioterapi, ergoterapi, snoozelen (sansestimulering)

 


Utskriftsvennlig versjon