Kreative Trøndelag
Melhus VGS > Fagtilbud > Tilrettelagt opplæring (gammel)

Tilrettelagt opplæring (gammel)

Melhus videregående skole har gjennom flere år gitt tilbud til elever med sammensatte lærevansker. Elever som ikke har utbytte av det ordinære opplæringstilbudet, får tilbud i egne klasser som vi her kaller Tilrettelagt opplæring Gjennom en tilpasset opplæringsplan forsøker vi å gi elevene best mulig trening for et selvstendig liv og arbeid/sysselsetting etter avsluttet videregående skole.

Momenter vektlagt i undervisningen:
* Selvstendighet
* Arbeidstrening
* Ferdighetsutvikling
* Sosial kompetanse/kommunikasjon
* Kreativitet
* Fysisk aktivitet
* Allmenne fag

Det legges opp til et helhetlig tilbud over 3 år.

Fra skole til arbeid.
Skolen samarbeider med bedrifter/dagtilbud i elevenes hjemkommune.

Et opplæringsløp kan inneholde:
* En individuell opplæringsplan
* Deling mellom arbeidspraksis og skole
Eksempel på arbeidspraksis er skolens kantine, Melhus arbeidssenter, kantinedrift ved Kroa eldresenter.

Eksempler på arbeidsmåter
* Temaarbeid
* Elevbedrift
* Arbeidstrening
* Prosjekt
* Ekskursjoner

Opplæringa foregår både på skolen og andre arenaer.

Fagtilbud
Norsk, matematikk, samfunnsfag, engelsk, kroppsøving, naturfag, forming, kost/helse, heimkunnskap, musikk/drama, friluftsliv.

Elevenes opplæringsplaner kan være knyttet opp mot andre studieretninger alt etter ferdigheter og interesser.

I samarbeid med Melhus kommune gir vi tilbud om svømming, bibliotek, fysioterapi, ergoterapi, snoozelen (sansestimulering)

 


Utskriftsvennlig versjon