Kreative Trøndelag
Melhus VGS > Fagtilbud > Helse- og oppvekstfag > VG1 HELSE- OG OPPVEKSTFAG > Vg1 Helse- og oppvekstfag (HO)

Vg1 Helse- og oppvekstfag (HO)

Hvorfor

LOgo

Kunnskaper, mestring

og trivsel står i fokus

i opplæringen på HO

 

 

  

 

torsoKunnskap

Du vil lære mye spennende teori i programfagene helsefremmende arbeid (bl.a anatomi/fysiologi, ernæring, hygiene, førstehjelp og livsstil), kommunikasjon og yrkesutøvelse. Ta en titt på bildefortellingen for å få et lite innblikk i noe av det du skal lære

 

 

 

Klikk for bilder

eller

Bilder på youtube 

 

Kano

Mestring

  • Tilpasset opplæring for den enkelte
  • Periodeplaner for å skape oversikt og struktur
  • Tett samarbeid med helsesøster, rådgiver og PP-tjenesten
  • Praksisnær opplæring: opplæring i bedrift i faget PTF.

 

                                                                        Kanotur for de modige

 

Trivsel

Ved skolestart arrangerer vi en bli- kjent tur til Grønneset. I løpet av skoleåret gjennomfører vi mange ulike tiltak for at elevene skal trives på HO. Vi har bl.a klassens time regelmessig, hvor elevene er med i planlegging og gjennomføring. Bowling på Sandmoen og regelmessige elevsamtaler

 

brygga Grønnoset

På Grønneset  

                

PFT

Vi har inngått et tett samarbeid med mange praksisplasser i lokalmiljøet. Vi har to praksisperioder i løpet av 1. skoleår.

Før jul deltar elevene hver fredag fra høstferien til jul i Livsglede for eldre (link her).

Etter jul har elevene en valgfri praksisperiode på ca 15 dager hvor de kan velge mellom en av følgende typer praksisplasser i Melhus og Skaun kommune:

  • Barnehagepraksis:  
  • Skole og SFO praksis
  • Apotekpraksis ved Apotek 1 på Melhus
  • Eldreomsorg: på Buen omsorgssenter, Hølonda helsehus, Horg alders- og sykehjem, Rossvollheimen i Børsa og Nypantunet
  • Arbeid med psykisk utviklingshemmede i bolig eller ved Melhus arbeidssenter

For flere bilder trykk her

Lenke til læreplaner for Vg1 Helse- og oppvekstfag 

Mer informasjon om fag og timefordeling her  trykk

 

Lek

 Lek i Strandveien barnehage

 

 


Utskriftsvennlig versjon