Kreative Trøndelag
Melhus VGS > Forsideelementer > Ungdomsteamet i Melhus

Ungdomsteamet i Melhus

Fra Ungdomsteamet i Melhus kommune:

Forebyggende team vil resten av skoleåret være tilstede på tirsdager mellom kl.12-14. De vil gå litt rundt omkring på skolen, og være på helsesøsters kontor.

Familie og Forebygging i Melhus kommune har det siden 2014 hatt et forebyggende ungdomsprosjekt. Teamet er et lavterskeltiltak for ungdom.

Vi kan hjelpe ungdommen til å bli bedre i stand til å håndtere eget liv og utfordringer i hverdagen. Vi har som mål å jobbe helhetlig rundt ungdommen. Vi er et tillegg til eksisterende tilbud i kommunen. Vi skal kunne fange opp ungdom som faller mellom to stoler, og trå til der andre kommer til kort. Vi kan ha en koordinerende hjelpefunksjon der det er behov.

Vi tar i mot direkte henvendelser og drøfter gjerne utfordringer anonymt.


Gunnar Delbekk, tel. 99339166

.no


Therese Fjellheim, tel. 90402910

.no

 

Tone F Tenden, tel. 90282484

.no

 

Ungdomsteamet
Familie og forebygging i Melhus kommune


Utskriftsvennlig versjon