Kreative Trøndelag
Melhus VGS > Om oss

Om oss

Melhus videregående skole ligger vakkert til midt i det flate sør-trønderske bygdelandskapet. Skolen har, siden grunnleggelsen i 1984, utviklet et nært samarbeid med lokalt samfunns- og næringsliv. Et viktig mål har hele tiden vært å utvikle et allsidig opplæringstilbud, mest mulig i tråd med elevenes ønsker og lokalsamfunnets behov i inntaksområdet Melhus og Skaun kommuner. 

Melhus videregående skole er en skole med ca 560 elever og 100 ansatte. Da elevtallet i regionen forventes å vokse i årene som kommer, har Fylkestinget bestemt at skolen skal bygges ytterligere ut.

Hos oss kan du velge mellom 8 utdanningsprogram, 6 yrkesfaglige og 2 studieforberedende. De yrkesfaglige er: Restaurant og matfag, Elektrofag, Helse- og sosialfag, Bygg- og anleggsfag, Service og samferdsel, Teknologi og industriell produksjon. De utdanningsprogram som gir studiekompetanse er Studiespesialisering og Idrettsfag, samt påbygningsklassen - for elever med yrkesfaglig bakgrunn. Skolen har også en avdeling for særskilt tilrettelagt opplæring. Mer informasjon finner du under fagtilbud.

Skolens visjon ble klar våren 2017, og den er: "gir muligheter for alle". Til denne visjonen er det knyttet tre verdiord som skal være styrende og beskrivende for arbeids- og skolemiljøet. Disse er kunnskap (nysgjerrighet, kommunikasjon, forståelse), mestring (motivasjon, tilrettelegging, anerkjennelse) og trivsel (trygghet, tilhørighet, glede).


Utskriftsvennlig versjon