Kreative Trøndelag
Melhus VGS > Om oss > Skoleutvikling > Internasjonalisering > Timbila High School

Timbila High School

VENNSKAPSSKOLENE  MELHUS VGS – TIMBILA HIGH SCHOOL

 I 1998 startet arbeidet med vår vennskapsskole TIMBILA HIGH SCHOOL i Taveta, Kenya. Det skjedde i forbindelse med opprettelsen av valgfaget ”Internasjonalt arbeid”, seinere omdøpt til ”Globalt valgfag”. Skolereformen ”Kunnskapsløftet” tok bort muligheten for valgfag, så siden har prosjektet vært drevet av entusiasme og egne midler. I utvekslingsårene, dvs de årene når vi besøker hverandre, får vi midler fra organisasjonen Vennskap Nord/Sør, som finansieres av NORAD.  

Grunntanken i skoleutvekslingsprosjektet er å skape forståelse for andre kulturer og kunnskap om globale forhold gjennom direkte møter mellom ungdom fra Sør og AketurNord. Målet er at slike møter skal gi innsikt som kan bidra til å bygge opp kompetanse i kulturmøter og en forståelse for globale sammenhenger, begge deler viktige for samfunnsutviklingen både i Sør og Nord. Melhus kommune ble for noen år siden vennskapskommune med Taveta, og vi samarbeider nå om flere sider ved vennskapsarbeidet. Det kan du lese mer om her.


Siden år 2000 har våre to skoler besøkt hverandre annethvert år, pr 2010 har det Timbila High Schoolblitt 6 reiser. Som regel har det vært 6 elever med, og 2 lærere. Elevene må på forhånd jobbe med Kenya som tema og med globale spørsmål som menneskerettigheter, ressursbruk, klimaendringer og lignende. Dette arbeidet er lagt til midt-timer gjennom året før utvekslingsåret. Alle som deltar får kursbevis. De som får være med på reisen til Kenya blir valgt blant dem som deltar på kurset. Når utvekslingen er fullført skriver vi rapport som sendes NORAD der elevene bidrar med dagboknotater.

 

                                     

 

Siden år 2000 har våre to skoler besøkt hverandre annethvert år. Pr 2016 har det blitt 8 reiser. Som regel har det vært 6 elever med, og 2 lærere. Elevene må på forhånd jobbe med Kenya som tema og med globale spørsmål som menneskerettigheter, ressursbruk, klimaendringer og lignende. Dette arbeidet er lagt til midt-timer gjennom året før utvekslingsåret. Alle som deltar får kursbevis. De som får være med på reisen til Kenya blir valgt blant dem som deltar på kurset. Når utvekslingen er fullført har vi skrevet rapport til NORAD der elevene bidrar med dagboknotater.

I 2016 ble situasjonen en annen: Norad skulle ikke lenger finansiere slike prosjekt som dette. Dermed ble det ikke utveksling i 2016. Da søkte vi om støtte fra Sør-Trøndelag Fylke, og de sa ja til å støtte utvekslingsarbeidet i 2016/17. I løpet av vinter/vår 2017 vil 6 elever og to lærere besøke Timbila, og i mars/april får vi besøk fra Sør! Tema for utvekslingen er undervisningsmetoder og læringsmiljø, en sammenlikning mellom de to skolene. 

 

 

I forbindelse med skoleutvekslingen i 2006, laget Lars Kristian Selbekk denne nydelige lille filmen om vennskapet mellom Melhus VGS i nord og Timbila HS i sør: Norge-Kenya

 

 

Skoleutveksling 2008

Kenyarapport 2006
Bilder Kenya-tur 2006
Kenyarapport 2004
Interessert i Vennskap Nord Sør? 


Utskriftsvennlig versjon