Kreative Trøndelag
Melhus VGS > Tjenester > Elevhelsetjenesten > Helsesøstre

Helsesøstre

 
 

 

 

Helsesøstergruppa NSF

 

Skolehelsetjenesten er et lovfestet tilbud til elevene på skolen. I skolehelsetjenesten driver vi ikke behandling, men kan gi råd og veiledning, og kan ved behov henvise videre.

Helsesøstre i skolehelsetjenesten på skolen er Bente Vikran Ingebretsen og Veronica Nilsen.

En av disse er å treffe på skolen hver mandag  fra kl. 08.00 til 16.00, og hver tirsdag fra kl. 08.00 til 11.30.

Tema du kan ta opp med helsesøster er bl.a.

  • SEKSUALITET   
  • MOBBING PSYKISK HELSE 
  • SORG
  • KRISER
  • FAMILIEPROBLEMER og   VENNEPROBLEMER
  • KJÆRLIGHET og ENSOMHET
  • PREVENSJON og GRAVIDITET 
  • RUS, SAMLIV,  VOLD og OVERGREP
  • KJØNNSSYKDOMMER
  • KOSTHOLD og SPISEFORSTYRRELSER                

Sikre deg en time ved å trekke en lapp med et klokkeslett fra plakat på døren til helsesøsters kontor.

Helsesøster samarbeider med bl.a. helsesøster og lege ved helsestasjon for ungdom. Psykiatrisk sykepleietjeneste. PPT. Fysioterapeut. Skolens rådgivere og lærere. Barne og ungdomspsykiatrisk klinikk (BUP).

Stikk innom for en prat. Du kan også ringe eller sende SMS til 

helsesøster Bente Vikran Ingebretsen, telefon 995 08 936 

eller eventuelt sende mail til

Helsesøster Veronica Nilsen er å treffe på telefon 917 72 167, eller på mail:

Se også:

https://www.facebook.com/HelsestasjonforungdomiMelhus?fref=ts 


Utskriftsvennlig versjon