Kreative Trøndelag
Melhus VGS > Tjenester > Skolebiblioteket > Lærebokutlån

Lærebokutlån

Skolens elever får låne lærebøker mot underskrevet kontrakt. Elever over 18 år signerer kontrakten selv. Elever under 18 år trenger signatur fra foresatte.

Utlevering av lærebøker skjer klassevis etter oppsatt plan i løpet av første skoleuke. Dersom elevskapfordelingen ikke er klar når du får bøkene, eller du ikke har lås til skapet, er det lurt at du tar med noe du kan bære bøkene i. 

Gjeldende lærebokkontrakt finnes her

Plan for utlevering av lærebøker høsten 2017

Fredag 18.aug

KLASSE

TID

LÆRERE

bibl

1ID

08.30

FOKR/GRER

S/M

1SS

09.30

KOHB

M

2KS

10.05

ERHA

M

2KM

10.05

STGV, REAR(?)

M

3PB

10.50

OWGR/SAKA

M

1STA

12.15

ROIN

S/M

1STB

12.45

HARA

S/M

2EL

13.15

BATR/LIGE

S/M

3AM

13.45

HOAR

S/M

 

Mandag 21.aug

2SS

08.15

PAKI

S/M

2BU

08.30

GUBI

S/M

2HA

08.30

OFLI

S/M

1HO

09.10

HARA/SORA

S/M

1EL

09.40

MOJP/LIGE

S/M

2AM

10.15

LABR

S/M

1RM

10.40

NOJA

S/M

3STA

12.15

BRSO

S/M

3STB

12. 40

HABE

M

2ID/4ID

13.05

BELE

M

1BA

13.40

REAR

M

2STB

14.00

BRSO

S/M

2STA

14.20

DAME

M

1TP

14.50

NOHA/AFGU

M

 

Tirsdag 22.august

3ID

08.30

RYJØ

S


Utskriftsvennlig versjon